PIT 2020

Zdarza się, że musimy w przybliżeniu określić wygląd i wysokość podatków na przyszły rok kierując się pewnymi określonymi zasadami. Wynika to z faktu iż o ostatecznym wyglądzie zeznań podatkowych dowiadujemy się stosunkowo późno, często nawet po zakończeniu roku podatkowego.

To w stosunku rocznym publikuje się ostateczne oświadczenie o wysokości podatków, ulg i zwolnień podatkowych. Po tym rząd nie może już wprowadzać żadnych podwyżek, ani też likwidować ulg. Jedyne co może zrobić to wprowadzenie nowych ulg i zwolnień, nawet takich, które obowiązywały będą wstecz.

Dla tego właśnie wszelkie decyzje rządu o podwyżkach podatków i cofaniu ulg podejmowane są z przynajmniej rocznym wyprzedzeniem. O wysokości podatków na rok 2020 dowiemy się zatem już w roku 2019. Również wtedy będzie znana skala podatków oraz poszczególne stawki podatkowe.

Na koniec roku zawsze publikowane są wzory deklaracji na przyszły rok. Należy pamiętać, żeby zawsze wypełniać deklaracje na wzorach aktualnych, ponieważ w wypadku oddania zeznania podatkowego na niewłaściwym formularzu nie zostanie ono uznane. Tak więc składanie zeznania odbywa się po nowym roku.

Także program aktualizowany jest na koniec roku, po opublikowaniu danych o wyglądzie nowych formularzy. Zawsze należy upewnić się, gdy korzystamy z programu, że jest to wersja aktualna na rok 2020, ponieważ może się zdarzyć, że skorzystamy omyłkowo z nieaktualnego programu i wypełnimy deklaracje na formularzach z roku 2019.

Zwykle nie ma problemu ze zdobyciem informacji o rozliczeniach podatkowych. Ponieważ opinia publiczna skrzętnie śledzi wszelkie zmiany w tej materii, informacje dostępne są przez praktycznie wszystkie media. Aby z kolei przewidzieć kształt podatków w przyszłych latach, warto sprawdzić programy partii politycznych, które zwykle politykę podatkową zawierają w strategii wyborczej.

Vacatio legis, a zatem okres, potrzebny na wejście określonych wcześniej przepisów w życie, może trwać niekiedy ponad rok. Gdyby na przykład pracodawca znał wysokość podatków na rok 2027, mógłby nawet w roku 2020 wprowadzić przepisy o vacatio legis trwającym 7 lat.

Na dzień dzisiejszy nie znamy wysokości podatków na rok 2020, nie wiemy też, jakie będą nam przysługiwały ulgi. Gdy tylko informacje te zostaną opublikowane, program do wypełniania pitów zostanie zgodnie z nimi zaktualizowany.

Podatnicy znajdą na stronie wiele informacji na temat aktualnie wprowadzanych zmian w prawie podatkowym, na temat ulg, oraz obowiązujących nas zwolnień podatkowych. Na stronie, poza programem zawarty jest także pokaźny zasób wiedzy niezbędnej podatnikowi podczas wypełniania rocznych zeznań.